Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

lonely-world
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viajointskurwysyn jointskurwysyn
lonely-world
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viajointskurwysyn jointskurwysyn
lonely-world
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
Reposted fromchangecolour changecolour vianezavisan nezavisan
lonely-world
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy vianezavisan nezavisan
lonely-world
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie. 
— J. L. Wiśniewski "Bikini"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan

May 04 2015

lonely-world
9204 cdc5
Reposted frommartynkowa martynkowa vianezavisan nezavisan
lonely-world
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
2103 b7e6 500

dzngerous:

19withbonyknees:

National Geographic photographers are metal as fuck

sir your feet are casually on fucking fire

Reposted fromszszsz szszsz vianezavisan nezavisan
lonely-world
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove vianezavisan nezavisan
lonely-world
1139 5566
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viam-jak-magia m-jak-magia
lonely-world
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamawkishness mawkishness
Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego, że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromdeviate deviate viamawkishness mawkishness
Reposted fromnokturnal nokturnal vianezavisan nezavisan

May 02 2015

lonely-world
Okropne, nie?
- Co?
- To krępujące milczenie. Czemu ględzenie o bzdetach uważamy za wyraz nieskrępowania?
- Nie wiem. To dobre pytanie.
- Po tym można poznać kogoś wyjątkowego. Kiedy można zamknąć ryj i wspólnie sobie pomilczeć.
— Pulp Fiction
Reposted frommarysia marysia viaweruskowa weruskowa
lonely-world
lonely-world
0162 f255
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
7908 7939 500

princeweeniepants:

shesavulgarwoman:

Behold, a 120+ year old rhododendron

They rarely grow into anything larger than a shrub, yet alone a tree! 

Why does this not have more notes??

Because we’re scared

Reposted fromheartsperm heartsperm viaegoistka egoistka
lonely-world
lonely-world
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viasunday sunday
lonely-world
2383 6d74 500
Reposted fromannnabellle annnabellle viasunday sunday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl