Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

lonely-world
9361 e313
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaviolethill violethill
lonely-world
lonely-world
3430 415d
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxmissingx xmissingx
lonely-world
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaxmissingx xmissingx
lonely-world
6471 04e9 500
Reposted fromhalpert halpert viaviolethill violethill
lonely-world

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 vianewworldmap newworldmap
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaviolethill violethill
lonely-world
6672 ca46
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viamyzone myzone

May 05 2015

lonely-world
8888 bcb2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viasoSad soSad
lonely-world
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viamarisette marisette
lonely-world
Ty nie masz pojęcia, jaka to rozkosz, gdy się odczuje taki szalony popęd mężczyzny do siebie, to tak bierze kobietę, porywa jak huragan... Zniewala i... żądza rośnie, potężnieje, aż wybucha. Zmysły to potęga.
— Helena Mniszkówna
Reposted fromtimetolove timetolove viasoSad soSad
lonely-world
/.../
Mówi się ,,kocham'',
bo chce się odzewu.
I ,,śmierć'' się odpowiada,
choć inaczej trzeba.

Dotyka się łagodnie.
Każdy oddech ma echo.
I oczy się odwraca
z delikatnością zwierząt.
— Magnetyzm, Marcin Świetlicki
Reposted fromink ink viacrystallineeyes crystallineeyes
lonely-world
8800 30c1
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viakasias3112 kasias3112
lonely-world
Są dwa rodzaje kobiet na tym świecie, takie które na hasło 'wychodzimy za 30minut' reagują paniką i zdziwieniem i takie, które odpowiedzą 'pff, spokojnie'.
— życiowe, okolicznościowe.
lonely-world
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakasias3112 kasias3112
lonely-world
3563 a4d3 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy (2013)

lonely-world
Reposted fromfiguerola figuerola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl